Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych oraz z urzędami. Doskonale znamy przepisy proceduralne, dzięki czemu naszych Klientów reprezentujemy profesjonalnie z pełnym wykorzystaniem dostępnych narzędzi procesowych.

W zakresie postępowań sądowych i przed urzędami świadczymy następujące usługi:

  • opracowanie i przygotowanie strategii procesowej, analizę dostępnych rozwiązań, ocenę ryzyk procesowych,
  • przygotowanie wezwań przedprocesowych, wniosków, pozwów, zażaleń, apelacji i innych pism procesowych
  • uczestniczenie w negocjacjach pomiędzy stronami na etapie przedsądowym oraz sądowym
  • pełne zastępstwo procesowe – reprezentujemy naszych Klientów przed sądami wszystkich instancji, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • kompleksowa obsługa prawna w zakresie windykacji

Jeśli masz wątpliwości odnośnie naszej oferty – skontaktuj się z nami.
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!
Zapraszamy na konsultację wstępną
Zarezerwuj termin spotkania albo konsultacji online:
e-mail: kancelaria@wijkowska.pl
tel.: +48 692 949 936