Prawo cywilne to niezwykle rozległa dziedzina, która obejmuje swym zasięgiem wiele różnych aspektów. Jednocześnie to gałąź prawa, z którą w praktyce mamy do czynienia codziennie. Umowy zawieramy kupując bułki w piekarni, czy buty w sklepie internetowy, oddając płaszcz do pralni, czy zlecając malowanie mieszkania. Niejednokrotnie stajemy się spadkobiercami, czy obdarowanymi, mamy problemy z głośno zachowującym się sąsiadem, czy w relacjach ze współmałżonkiem.

Czym się zajmujemy?

Niemal wszystkimi dziedzinami prawa cywilnego. Oferujemy pomoc prawną polegającą w szczególności na:

  • udzielaniu porad prawnych i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego wraz z rekomendacjami najkorzystniejszych rozwiązań
  • sporządzaniu lub opiniowaniu umów cywilnoprawnych
  • dochodzeniu roszczeń (m.in. odszkodowań w zakresie szkód dotyczących osób, mieni, dóbr osobistych, błędów w sztuce lekarskiej oraz zadośćuczynień za ból, cierpienie czy śmierć osoby bliskiej) zadośćuczynień
  • kompleksowej obsłudze w sprawach rodzinnych – o rozwód, o alimenty na rzecz małoletnich dzieci i współmałżonków, jak również między krewnymi, (m.in. o ustalenie obowiązku alimentacyjnego, o podwyższenie alimentów, o uchylenie obowiązku alimentacyjnego), o separację, dotyczących uregulowania władzy rodzicielskiej m.in. o ustalenie miejsca pobytu dziecka, o ustalenie kontaktów, o wydane dziecka, dotyczące ograniczenia/pozbawienia władzy rodzicielskiej, o ustalenie ojcostwa, o zapewnienie ojcostwa, o unieważnienie uznania dziecka, o ubezwłasnowolnienie, o ustalenie opiekuna prawnego, o ustanowienie kuratora, o ustanowienie rozdzielności majątkowych małżonków, czy dotyczących podziału majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej
  • kompleksowej obsłudze spraw spadkowych – pomoc prawna najczęściej dotyczy spraw o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o dochodzeniu roszczeń z tytułu zapisu i zachowku, o zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, unieważnienie testamentu, praw osób wydziedziczonych, odpowiedzialność za długi spadkowe, umów związanych ze spadkiem np.: zrzeczenie się dziedziczenia, ustalania nieważności testamentów, dochodzenia zachowku, dochodzenia wykonania zapisów i poleceń, dochodzenia uznania spadkobierców i zapisobierców za niegodnych
  • kompleksowej obsłudze w sprawach z zakresu prawa rzeczowego – w sprawach związanych z wykonywaniem prawa własności tj. np. o zaprzestanie immisji, ustanowienie służebności drogi koniecznej, wykonywanie prawa własności, o wykupienie zajętej części gruntu, o rozgraniczenie, w sprawach związanych z przeniesieniem własności nieruchomości, czy zasiedzeniem, w sprawach związanych z ograniczonymi prawami rzeczowymi (użytkowanie, służebności, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka)
  • kompleksowej obsłudze prawnej dotyczącej postępowań w zakresie ksiąg wieczystych

Jeśli masz wątpliwości odnośnie naszej oferty – skontaktuj się z nami.
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!
Zapraszamy na konsultację wstępną
Zarezerwuj termin spotkania albo konsultacji online:
e-mail: kancelaria@wijkowska.pl
tel.: +48 692 949 936