W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie do polskich granic nadal zmierza ogromna liczba osób poszukujących schronienia w Polsce. Aktualnie nie obowiązują żadne ograniczenia wjazdu do Polski dla obywateli Ukrainy, nie jest wymagana kwarantanna po przekroczeniu granicy, czy potwierdzenie szczepienia przeciwko Covid-19. Straż Graniczna wymaga okazania jedynie dowolnego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Może to być paszport, dowód osobisty, a także akt urodzenia jeśli chodzi o dzieci.

Obywatele Ukrainy, którzy wjechali do Polski mają zapewnioną jedynie czasową możliwość pobytu w Polsce. Okres przez który mogą przebywać w Polsce uzależniona jest od tego na podstawie jakiego dokumentu przekroczyli granicę. Paszport biometryczny umożliwia co do zasady pobyt przez okres do 90 dni. Inne dokumenty, na podstawie których zgody na wjazd do kraju udzieliła Straż Graniczna, umożliwiają pobyt zasadniczo do 15 dni.

W celu przedłużenia okresu legalnego pobytu w Polsce osoby te powinny złożyć wniosek o pobyt czasowy lub ubiegać się o ochronę międzynarodową.

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej można złożyć na przejściu granicznym lub w najbliższej Straży Granicznej.

Podstawowe informacje dla obywateli Ukrainy w zakresie wjazdu i pobytu na terenie Polski: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina Strona ta będzie na bieżąco aktualizowana i uzupełniana o najważniejsze informacje.

Jeżeli Ty lub Twoi znajomi potrzebują pomocy w legalizacji pobytu w Polsce – skontaktuj się z nami. Nasza pomoc prawna jest bezpłatna dla każdego, kto ucieka przed wojną i reżimem, w tym obywateli Ukrainy i Białorusi.