O tej zasadzie zapomina wiele osób próbujących rozwiązać trapiące je problemy własnymi siłami, bez specjalistycznej wiedzy. Problemy wtedy narastają i piętrzą się w nieskończoność.

Z pewnością większość naszych Klientów jeszcze do niedawna było w tym „zaszczytnym” gronie osób, które popełniają jedną z największych gaf i dopiero kontakt z Kancelarią uświadomił im, że nie tędy droga!

Jednym z wielu przykładów świetnie ilustrujących zachowanie osób, które po długich zmaganiach z problemem trafiły do naszej Kancelarii jest rodzina Kowalskich. Na początku 2017 roku cała rodzina podróżująca autem do dziadków – ojciec, matka i dwójka małoletnich dzieci uczestniczyli w wypadku drogowym. Wypadek został spowodowany naruszeniem zasad ruchu przez kierowcę pojazdu, który zderzył się z autem Państwa Kowalskich. Na szczęście, pomimo tragicznego obrazu całego zdarzenia,  udało się uniknąć poważnych konsekwencji, nie licząc drobnych urazów podróżujących oraz zniszczenia aut uczestniczących w zdarzeniu. Jedyną osobą poważnie poszkodowaną był syn Państwa Kowalskich, który stracił przytomność wskutek silnego uderzenia głową. Wszyscy uczestnicy wypadku zostali oczywiście przewiezieni natychmiast do pobliskiego szpitala, gdzie została im udzielona specjalistyczna pomoc. Następnie, jeszcze tego samego dnia wszyscy zostali wypisani do domu. Również syn Państwa Kowalskich, pomimo tego, że skarżył się na ostry ból w nadgarstku, ból głowy i błyski przed oczami. Otrzymał zalecenie, żeby wziąć dużą dawkę środków przeciwbólowych i zgłosić się do przychodni lub szpitala, gdyby jego stan się pogorszył.

Syn Państwa Kowalskich zgłosił się do najbliższego szpitala już następnego dnia. Niepokoiły go wcześniej nigdy nie pojawiające się objawy – głównie ostry ból głowy, jak i nasilające się błyski przed oczami. Po wykonaniu pełnej diagnostyki okazało się, że ma wstrząśnienie mózgu, stracił dwa zęby, ma złamane kości nadgarstka i natychmiast należy go zabezpieczyć, a nadto poddać dalszej diagnostyce okulistyczno-neurologicznej. Po kilku miesiącach leczenia w ramach prywatnej opieki medycznej udało się doprowadzić syna Państwa Kowalskich do stanu, w którym jego uzębienie zostało uzupełnione, nadgarstek odzyskiwał sprawność, chociaż czekała go długa rehabilitacja, a błyski przed oczami były coraz rzadsze. Państwo Kowalscy ponieśli wysokie koszty diagnostyki medycznej, leczenia i rehabilitacji, które z dużym prawdopodobieństwem nie powstałyby, gdyby ich syn został zdiagnozowany w sposób prawidłowy w szpitalu do którego zostali przewiezieni po wypadku. Tymczasem okazało się, że akurat tego dnia wymagana w tego typu przypadkach diagnostyka nie była możliwa w szpitalu z powodu awarii tomografu. To była przyczyna wyłącznie pobieżnego zbadania uczestników wypadku, w tym również syna Państwa Kowalskich. Zespół medyczny udzielający świadczeń poszkodowanym w wypadku zbagatelizował stan syna Państwa Kowalskich, chociaż w stanie w jakim on był powinien zostać szczegółowo zdiagnozowany. Nawet jeśli nie było to możliwe na miejscu, powinien zostać przewieziony w celu wykonania szczegółowych badań do innej placówki. Tak się jednak nie stało.

Państwo Kowalscy przez kilka kolejnych miesięcy próbowali na własną rękę uzyskać ze szpitala informacje o przyczynie zbagatelizowania stanu ich syna. Wiedzieli bowiem, że gdyby syn otrzymał niezbędną pomoc na miejscu, oszczędziliby czasu, emocji i pieniędzy, a przede wszystkim ich syn już byłby w pełni sprawny. Nie udało im się jednak ustalić żadnych szczegółów i nikt z personelu nie poczuwał się od odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie. To sprawiło, że zdecydowali się skorzystać ze wsparcia naszej Kancelarii.

Prawnicy Kancelarii po dokonaniu ustaleń faktycznych w sprawie zarekomendowali skierowanie do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego z żądaniem zapłaty przez szpital, który nie dopełnił swoich obowiązków stosownego odszkodowania.

Celem postępowania przed Wojewódzką Komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne. Zdarzeniem medycznym jest zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

  1. diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby;
    • leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego;
    • zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego wnosi się do Wojewódzkiej Komisji w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

Po niespełna 6 miesiącach (czyli o ok. 2 lata szybciej niż gdyby sprawa była rozpoznawana przez sąd powszechny) przed Wojewódzką Komisją zostało potwierdzone, że rzeczywiście postępowanie personelu medycznego szpitala i diagnoza syna Państwa Kowalskich były niewłaściwe i spowodowała niewłaściwe leczenie. Komisja ustaliła, że miało miejsce zdarzenie medyczne. Tym samym, Państwo Kowalscy uzyskali od szpitala żądane odszkodowanie. Uzyskany dzięki zaangażowaniu w sprawę prawników Kancelarii w szybki i prosty sposób poważny zastrzyk finansowy z pewnością będzie pomocny dla Państwa Kowalskich.

Powyższa historia stanowi wyłącznie jeden z wielu przykładów, które możemy wskazać, a które pokazują, jak ważne jest powierzenie swoich problemów profesjonalistom. Zajęcie się sprawą przez profesjonalnego prawnika posiadającego zarówno wiedzę, jak i bogate doświadczenie w danej tematyce jest najlepszym co Państwo mogą z nią zrobić. Jednak co istotne, powinniście Państwo pamiętać, że najkorzystniej dla sprawy będzie, jeśli zwrócicie się z nią do profesjonalisty, jak tylko się pojawi. Rozwiązywanie kłopotów na własną rękę to niepotrzebna strata Państwa czasu i zbędne zaangażowanie emocjonalne. Zatem, przyjmijcie Państwo jako zasad: jeśli coś mnie niepokoi – zwracam się z tym do mojego prawnika.

Serdecznie zachęcamy do współpracy!