Mamy kolejne postanowienie o wstrzymaniu spłaty rat kapitałowo-odsetkowych do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego. Dzięki uzyskaniu takiego zabezpieczenia nasi Klienci – kredytobiorcy mogą wstrzymać się ze spłatą rat.

Postanowienie o zabezpieczeniu poprzez wstrzymanie spłaty rat zostało wydane przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Jest natychmiast wykonalne.


Wstrzymanie spłaty kredytu do czasu zakończenia postępowania sądowego