Związki zawodowe cieszą się coraz większą popularnością u małych pracodawców

Według badania CBOS aktualnie ok. 10% osób pracujących należy do związków zawodowych. Najczęściej członkami związków są osoby zatrudnione w instytucjach publicznych, przedsiębiorstwach państwowych, czy spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa. W ostatnim czasie jednak coraz więcej zatrudnionych w małych prywatnych firmach decyduje się na zapisanie się do związków. Związek zawodowy to …

Pomoc dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie

Rząd Polski zadeklarował, że schronienie w Polsce otrzymają wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym. Osoby, które zdecydowały się na przyjazd do Polski nie muszą natychmiast po przekroczeniu granicy rejestrować się w punktach recepcyjnych, ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie …

Bezpłatna pomoc prawna dla uciekających przed wojną i reżimem

W tym trudnym czasie chcemy w miarę możliwości pomóc każdemu, kto ucieka przed wojną i reżimem, w tym obywatelom Ukrainy i Białorusi. Podjęliśmy decyzję, że nie będziemy pobierać wynagrodzenia od każdego, kto zgłosi się do nas po pomoc prawną związaną z: wjazdem do Polski i pobytem w Polsce, legalizacją pobytu …

Legalizacja pobytu obywateli Ukrainy w Polsce

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie do polskich granic nadal zmierza ogromna liczba osób poszukujących schronienia w Polsce. Aktualnie nie obowiązują żadne ograniczenia wjazdu do Polski dla obywateli Ukrainy, nie jest wymagana kwarantanna po przekroczeniu granicy, czy potwierdzenie szczepienia przeciwko Covid-19. Straż Graniczna wymaga okazania jedynie dowolnego dokumentu potwierdzającego …

Wstrzymanie spłaty kredytu do czasu zakończenia postępowania sądowego

Mamy kolejne postanowienie o wstrzymaniu spłaty rat kapitałowo-odsetkowych do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego. Dzięki uzyskaniu takiego zabezpieczenia nasi Klienci – kredytobiorcy mogą wstrzymać się ze spłatą rat. Postanowienie o zabezpieczeniu poprzez wstrzymanie spłaty rat zostało wydane przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Jest natychmiast wykonalne.

Chcesz wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem? – przeczytaj

Po rozwodzie chcesz wrócić do nazwiska, które nosiłeś przed ślubem? To proste. Jednak musisz pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Do poprzedniego nazwiska można wrócić poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie – jeżeli upłynie ten termin, nie …

Ważna zasada dzięki której nasi Klienci są zadowoleni, a ich problemy rozwiązane

O tej zasadzie zapomina wiele osób próbujących rozwiązać trapiące je problemy własnymi siłami, bez specjalistycznej wiedzy. Problemy wtedy narastają i piętrzą się w nieskończoność. Z pewnością większość naszych Klientów jeszcze do niedawna było w tym „zaszczytnym” gronie osób, które popełniają jedną z największych gaf i dopiero kontakt z Kancelarią uświadomił …

Pieniądze za nadgodziny również dla menedżera

Powszechnie uznaje się co do zasady, że za pracę w nadgodzinach kadrze zarządzającej nie przysługuje rekompensata w postaci czasu wolnego, czy wynagrodzenia. Jednakże pozbawienie menedżera prawa do wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych jest zasadne wyłącznie wtedy, gdy ma on wpływ na planowanie czasu pracy. Pracownikom zatrudnionym na …