.

Związki zawodowe cieszą się coraz większą popularnością u małych pracodawców

Związki zawodowe cieszą się coraz większą popularnością u małych pracodawców

Według badania CBOS aktualnie ok. 10% osób pracujących należy do związków zawodowych. Najczęściej członkami związków są osoby zatrudnione w instytucjach publicznych, przedsiębiorstwach państwowych, czy spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa. W ostatnim czasie jednak coraz więcej zatrudnionych w małych prywatnych firmach decyduje się na zapisanie się do związków. Związek zawodowy to organizacja zrzeszająca pracowników, utworzona w celu reprezentowania ich indywidualnych, a także zbiorowych praw i interesów. Powstaje na mocy uchwały co najmniej 10 osób uprawnionych do jego utworzenia, np. pracowników, zleceniobiorców....
Czytaj dalej
Pomoc dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie

Pomoc dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie

Rząd Polski zadeklarował, że schronienie w Polsce otrzymają wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym. Osoby, które zdecydowały się na przyjazd do Polski nie muszą natychmiast po przekroczeniu granicy rejestrować się w punktach recepcyjnych, ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W pierwszej kolejności powinny zadbać o bezpieczne miejsce pobytu, w razie potrzeby skorzystać z pomocy polskich władz. Polska zapewnia m.in. niezbędne wsparcie, opiekę...
Czytaj dalej
Bezpłatna pomoc prawna dla uciekających przed wojną i reżimem

Bezpłatna pomoc prawna dla uciekających przed wojną i reżimem

W tym trudnym czasie chcemy w miarę możliwości pomóc każdemu, kto ucieka przed wojną i reżimem, w tym obywatelom Ukrainy i Białorusi. Podjęliśmy decyzję, że nie będziemy pobierać wynagrodzenia od każdego, kto zgłosi się do nas po pomoc prawną związaną z: wjazdem do Polski i pobytem w Polsce,legalizacją pobytu w Polsce,ubieganiem się o udzielenie ochrony międzynarodowej,specjalnymi rozwiązaniami związanymi z epidemią COVID oraz konfliktem zbrojnym.  Jeśli macie obok siebie obywateli m.in. Ukrainy lub Białorusi, którzy potrzebują takiej pomocy - przekażcie im...
Czytaj dalej
Legalizacja pobytu obywateli Ukrainy w Polsce

Legalizacja pobytu obywateli Ukrainy w Polsce

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie do polskich granic nadal zmierza ogromna liczba osób poszukujących schronienia w Polsce. Aktualnie nie obowiązują żadne ograniczenia wjazdu do Polski dla obywateli Ukrainy, nie jest wymagana kwarantanna po przekroczeniu granicy, czy potwierdzenie szczepienia przeciwko Covid-19. Straż Graniczna wymaga okazania jedynie dowolnego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Może to być paszport, dowód osobisty, a także akt urodzenia jeśli chodzi o dzieci. Obywatele Ukrainy, którzy wjechali do Polski mają zapewnioną jedynie czasową możliwość pobytu w Polsce. Okres...
Czytaj dalej
Wstrzymanie spłaty kredytu do czasu zakończenia postępowania sądowego

Wstrzymanie spłaty kredytu do czasu zakończenia postępowania sądowego

Mamy kolejne postanowienie o wstrzymaniu spłaty rat kapitałowo-odsetkowych do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego. Dzięki uzyskaniu takiego zabezpieczenia nasi Klienci – kredytobiorcy mogą wstrzymać się ze spłatą rat. Postanowienie o zabezpieczeniu poprzez wstrzymanie spłaty rat zostało wydane przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Jest natychmiast wykonalne.
Czytaj dalej
Chcesz wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem? – przeczytaj

Chcesz wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem? – przeczytaj

Po rozwodzie chcesz wrócić do nazwiska, które nosiłeś przed ślubem? To proste. Jednak musisz pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Do poprzedniego nazwiska można wrócić poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie - jeżeli upłynie ten termin, nie możesz już powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem poprzez złożenie takiego oświadczenia. Koszty -złożenie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem podlega opłacie skarbowejw wysokości 11 zł (chyba, że...
Czytaj dalej
Ważna zasada dzięki której nasi Klienci są zadowoleni, a ich problemy rozwiązane

Ważna zasada dzięki której nasi Klienci są zadowoleni, a ich problemy rozwiązane

O tej zasadzie zapomina wiele osób próbujących rozwiązać trapiące je problemy własnymi siłami, bez specjalistycznej wiedzy. Problemy wtedy narastają i piętrzą się w nieskończoność. Z pewnością większość naszych Klientów jeszcze do niedawna było w tym „zaszczytnym” gronie osób, które popełniają jedną z największych gaf i dopiero kontakt z Kancelarią uświadomił im, że nie tędy droga! Jednym z wielu przykładów świetnie ilustrujących zachowanie osób, które po długich zmaganiach z problemem trafiły do naszej Kancelarii jest rodzina Kowalskich. Na początku 2017 roku...
Czytaj dalej
Pieniądze za nadgodziny również dla menedżera

Pieniądze za nadgodziny również dla menedżera

Powszechnie uznaje się co do zasady, że za pracę w nadgodzinach kadrze zarządzającej nie przysługuje rekompensata w postaci czasu wolnego, czy wynagrodzenia. Jednakże pozbawienie menedżera prawa do wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych jest zasadne wyłącznie wtedy, gdy ma on wpływ na planowanie czasu pracy. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych przysługuje natomiast wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, jeżeli praca w nadgodzinach jest świadczona przez tych pracowników w sposób stały i systematyczny, a ponadto – wynika z niewłaściwej...
Czytaj dalej